متن آهنگ رضا شیری موهات دلت یه روزی تنگ بشه بیای سراغم و نباشم چی اگه یه روز همه بگن دیگه نمیتونی برا من شی اینارو میگم بدونی که ممکنه دلتنگ شی اگه یه روز نبودی و دلم گرفت کجا ببینمت اگه یه روز صدات زدم صدام گرفت چشام ندیدنت به من که گفتی نه بگو به کی میخوای بری بگی بله موهات دلبری میکرد تو باد رو ماهو سفید میکرد چشات چقد با عکسات حرف زدم جواب نداد فقط نگام میکرد عکست بهم نگاه میکرد هی قلبمو از جاش میکند ساده نبود و نیست برام کاری که بام چشات میکرد اگه یه روز نبودی و دلم گرفت کجا ببینمت اگه یه روز صدات زدم صدام گرفت چشام ندیدنت به من که گفتی نه بگو به کی میخوای بری بگی بله موهات دلبری میکرد تو باد رو ماهو سفید میکرد چشات httpsmusicdelirsingletracks296088
متن آهنگ نگم برات پازل بند لحظه لحظه رو به رومی رو به راهم زندگیمی آروزمی تو رو میبینمو دیگه نمیدونم چی میگم ای وای چقد آرومتر از روزای دیگم نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات نگم برات چقد قشنگه دیوونگی هات نگم برات از صدات از علاقم به چشات خودت از چشام بخون خلاصه نگم برات نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات نگم برات چقد قشنگه دیوونگی هات نگم برات از صدات از علاقم به چشات خودت از چشام بخون خلاصه نگم برات حسم بهت عمیقه و بدجور واست میمونه آخه دیوونه نمیشه بیخیال بشم تو آخرین شانس منی دیوونه یعنی فقط میخوام بگم نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات نگم برات چقد قشنگه دیوونگی هات نگم برات از صدات از علاقم به چشات خودت از چشام بخون خلاصه نگم برات httpsmusicdelirsingletracks148507
متن آهنگ چشماتو وا کن من روبروتم مجید خراطها چشماتو وا کن من رو به روتم هنوزم کل دنیارو نمیدم به تار موتم حالا که چشمتو بستی به اشکای من عادت کن یا چشم وا کن دلم خوش شه خودت حالا قضاوت کن شاید چشماتو وا کردی و دیدی دروغ بود هر چی که از من شنیدی کجایی که با این چشمای خیسم ببینی پشت عکسات مینویسم شاید از بودن من خسته بودی که تو این عکس چشاتو بسته بودی این عکسم چه بد افتاده بودم از اون روز از چشات افتاده بودم چشماتو وا کن حالا که هستم نیستی تو بارون عکست تو دستم پاتوق همیشگیمون تا دلم میگیره میرم قاب عکست توی دستم عکس تنهایی میگیرم همون جای قدیمم با چه حالی منو بارون و عکست جات خالی میام پیشت گلم حتما به زودی هوا بارونیه ای کاش بودی آهنگ جدید مجید خراطها به نام
متن آهنگ محمدرضا شجریان صحبت حکام ظلمت شب یلداست ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻢ ﻛﻪ ﮔﺮ ز دﺳﺖ ﺑﺮﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻬﻜﺎری زﻧﻢ ﻛﻪ ﻏﺼﻪ ﺳﺮﻳﺪ ﺧﻠﻮت دل ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﺿﺪاد دﻳﻮ ﭼﻮ ﺑﻴﺮون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ درﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻜﺎم ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻳﻠﺪاﺳﺖ ﻧﻮر ز ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻮی ﺑﻮ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﺮ در ارﺑﺎب ﺑﻰ ﻣﺮوت دﻧﻴﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﻰ ﺑﻪ درﻳﺪ ﺗﺮک ﮔﺪاﻳﻰ ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﻴﺎﺑﻰ از ﻧﻈﺮ رﻫﺮوی ﻛﻪ در ﮔﺬر آﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ ﻣﺘﺎع ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل اﻓﺘﺪ و ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ آﻳﺪ ﺑﻠﺒﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاه ﻛﻪ آﺧﺮ ﺑﺎغ ﺷﻮد ﺳﺒﺰ و ﺷﺎخ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦ ﺳﺮاﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ رﻓﺖ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ آﻳﺪ آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام
متن آهنگ امو بند بی معرفت ﻣﻴﺮﺳﻪ روزی ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ ﺑﺸﻰ ﺑﺨﻮای ﭘﻴﺸﻢ ﺑﺮﮔﺮدی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺸﻰ اﻣﺎ اون روز دﻳﮕﻪ دﻳﺮه و ﺑﺮام ﻧﺪاری ارزﺷﻰ ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ زود ﺟﺎم ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﺖ ﻛﻤﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻪ ﻓﺪاﻳﻴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺮق ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و درد و ﻏﻤﺖ ﻧﺘﻮﻧﻰ ﺑﻐﺘﻮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻴﺪاریMusicdel موزیکدل دﺳﺘﺎﺷﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻟﻢ ﻣﻴﺴﻮزه واﺳﺖ اﻟﺎن ﺑﺨﻨﺪ ﻣﻨﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ اﺷﻜﺎﺗﻮ ﻳﻪ روز وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اون از ﺗﻮ دل ﻛﻨﺪ دﺳﺘﺎﺷﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﺻﺪاش ﺑﺰن ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﺑﻜﻦ دﻳﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎدم اﻳﻦ ﺑﺎرو ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﻰ آوردی ﺳﺮ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻮﺗﺎه اوﻣﺪم ﺑﺎﻫﺎت راه اوﻣﺪم اﻧﮕﺎری ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮدم زدم دﺳﺖ ﺗﻮ رو ﺷﺪه واﺳﻢ اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﺎﺧﺘﻰ ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺪﺟﻮری ﺗﻮ ﻣﺨﻤﺼﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻰ دﺳﺘﺎﺷﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻟﻢ ﻣﻴﺴﻮزه واﺳﺖ اﻟﺎن ﺑﺨﻨﺪ ﻣﻨﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ اﺷﻜﺎﺗﻮ ﻳﻪ روز وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اون از ﺗﻮ دل ﻛﻨﺪ دﺳﺘﺎﺷ
چرا مردم به سمت موسیقی غمگین و دانلود آهنگ خارجی گرایش پیدا می کنند؟ تحقیقات نشان داده است که آهنگ های غمگین مردم را غمگین و غمگین نمی کند، بلکه مخاطب را در حالت نوستالژیک قرار می دهد غمی که هنگام گوش دادن به موسیقی بر مخاطب وارد می شود می تواند بسیار زیبا باشد به نظر می رسد این مشکل ریشه های بیولوژیکی دارد با موزیک باران همراه باشید چرا موسیقی غمگین محبوب است؟ چرا مردم موسیقی غمگین را دوست دارند؟ اگر به اطراف خود نگاه کنید متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم ترجیح می دهند به جای موسیقی شاد به موسیقی غمگین گوش دهند در جامعه ایران، قدرت این نیاز شاید بیشتر از سایر نقاط جهان باشد اما حقیقت این است که موسیقی غمگین در کشورهای دیگر دنیا طرفداران زیادی دارد در سال 2014، دانشمندان تحقیقاتی را انجام دادند و تأیید کردند که گوش دادن به آهنگ های غمگین می تواند برای سلامت روان افراد مفید باشد مطالعه دیگری در مورد همین موضوع در سال 2019 منتشر شد که نشان داد افراد افسرده آهنگ های غمگین
p styletextalign centerstrongمتن آهنگ سینا سرلک چیزی بگوstrongp p styletextalign centerخواب بدی دیدم، حالِ بدی دارم p p styletextalign centerمی ترسم از اینکه، چشم از تو بردارمp p styletextalign centerباید از این کابوس سمتِ تو برگردمp p styletextalign centerلب هام میلرزن، حرفامو گم کردمp p styletextalign centerچیزی بگو من از سکوت خونه می ترسمp p styletextalign centerاز خاطراتی که باهام میمونه می ترسمp p styletextalign centerاز حرف هایی که تو دلت پنهونه میترسمp p styletextalign centerاز بازیایِ این دل دیوونه میترسمp p styletextalign centerچیزی بگو من از سکوت خونه می ترسمp p styletextalign centerاز خاطراتی که باهام می مونه می ترسمp p styletextalign centerاز حرف هایی که تو دلت پنهونه می ترسمp p styletextalign centerاز بازیای این دل دیوونه می ترسمp p styletextalign centerp p styletextalign centerp p styletextalign centerانگار دل تنگی افتاده دنبالم چیزی بگو شاید بهتر بشه حالمp p styletextalign centerباید که دستای نوازشم باشیp p styletextalign centerتنها تو میتونیp p styletextalign centerآرامشم باشیp p styletextalign centerچیزی بگوp p styletextalign centerمن از سکوته خونه میترسمp p styletextalign centerاز خاطرات
متن آهنگ حمید هیراد بی معرفت ﮔﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ اﻣﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﺗﻮرو داره دﻳﺪی ﭼﻪ ﺳﺎده ﺑﺎورت ﻛﺮدم ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻴﭽﺎره ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﺶ ﺷﺪی دﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮی ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاش ﻫﺴﺘﻰ و ﻣﻴﻤﻴﺮی ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﮕﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ازت ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ ﻓﻘﻄ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ای ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻢ ازت رﺳﻮﻧﺪﻳﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻪ ﺧﻄ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻰ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﻳﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﺷﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﮏ دارم ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺣﺮف ﺗﻮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﺶ ﺷﺪی دﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮی ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاش ﻫﺴﺘﻰ و ﻣﻴﻤﻴﺮی ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﮕﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ازت ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ ﻓﻘﻄ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ای ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻢ ازت رﺳﻮﻧﺪﻳﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻪ ﺧﻄ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻰ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ آه